• Contact Us
Address : 43, Banpo-daero 28-gil, Seocho-gu, Seoul, 137-873, South Korea
Tel : +82-2-910-0696 / +82-2-916-6191 Fax: +82-2-942-2514
e-mail : sales3@i-sens.com
Address : 1642-9 Donghwa-ri, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Korea
Tel : +82-33-903-0700 Fax: +82-33-748-6191 e-mail : cs1@i-sens.com
 
Address : 13-35 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon-si, Korea
Tel : +82-33-850-0900 Fax: +82-32-858-7366
 
 
www.i-sens.com | contact us Copyright ©2010 - 2014 i-SENS. Inc. All rights reserved. E-mail to sales3@i-sens.com, sales4@i-sens.com
43, Banpo-daero 28-gil, Seocho-gu, Seoul, 137-873, South Korea
admin